70 שנה- כ״ט בנובמבר עם דיירי בית הדיור המוגן נופי ירושלים, שהיו בעת הכרעת האו״ם- כאן 11