עדי עוזר ולרשטיין, כבדת שמיעה - היום מציינים את יום השמיעה הארצי