מנחם הורוביץ: הטיפול בחרדות התפתח רבות בשנים האחרונות