התוכנית בר דעת. אייטם על החוג לשימור אתרים ומבנים המכללה האקדמית גליל מערבי