דר בועז כהן, חוקר שואה בינלאומי, המכללה האקדמית גליל מערבי- עדותיהם של ילדי הגטאות מחקרים על חוויות הילדות בגטו בתקופת השואה


דר בועז כהן, חוקר שואה בינלאומי, המכללה האקדמית גליל מערבי- עדותיהם של ילדי הגטאות מחקרים על חוויות הילדות בגטו בתקופת השואה